Phương pháp giải một số dạng bài toán thực tế trong đề thi năm học 2016 - 2017

  • Mã : BT115946625 (15846) 24/12/2015 05:51:41 PM
  • Toán Học Lớp 10
  • Giá bán: Miễn phí

Phương pháp giải một số dạng bài toán thực tế trong đề thi năm học 2016 - 2017

         Gói bài tập cung cấp hệ thống các bài toán dựa vào cách lập phương trình và hệ phương trình, biện luận đi đến kết quả tối ưu.

Vì những ứng dụng còn hạn chế nên các bài tập chủ yếu xoay quanh dựa vào giả thiết thực tế như bài toán sản xuất, chi phí và lợi nhuận kết hợp các kiến thức Toán bậc THPT để đưa về biện luận giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức dựa trên miền điều kiện.

Cấu trúc gói bài tập gồm: 3 bài giảng và 25 bài tập đi kèm có đáp án chi tiết bằng text. Các em xem đáp án bằng cách nhấn Nộp bài để xem đáp án chi tiết cho từng câu. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
TragChu [56791] 21:49 16-09-2019

0