Thi Online - Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 12)

Sinh Viên Đại số tuyến tính 90 phút 3 câu hỏi 2 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Mô hình cân bằng thị trường và cân bằng kinh tế vĩ mô

Sinh Viên Đại số tuyến tính 90 phút 2 câu hỏi 6 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online – Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai (Đề số 02)

Lớp 10 Toán Học 120 phút 60 câu hỏi 6 lượt thi Đề thi theo khóa học

Thi Online - Ứng dụng bài toán cực trị nhiều biến trong phân tích kinh tế

Sinh Viên Giải tích 180 phút 0 câu hỏi 0 lượt thi Đề thi theo khóa học

Thi Online - Giao điểm hai đường cong có yếu tố hình học

Lớp 12 Toán Học 180 phút 13 câu hỏi 4 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online – Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (Đề số 01)

Lớp 10 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 5 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Ứng dụng của đạo hàm trong phân tích kinh tế

Sinh Viên Giải tích 180 phút 28 câu hỏi 3 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Đề 001 Khảo sát chất lượng đầu năm học 2019-2020 Sở GD&ĐT Gia Lai

Lớp 12 Toán Học 60 phút 49 câu hỏi 107 lượt thi Có pdf Thi thử

Thi Online - Vi phân và vi phân cấp cao của hàm số

Sinh Viên Giải tích 90 phút 36 câu hỏi 4 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Mô hình Input - Output của Leontief

Sinh Viên Đại số tuyến tính 90 phút 10 câu hỏi 9 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Trang 1 / 55