Thi Online - Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 2 cho các nhà kinh tế - Giải tích (Đề số 04)

Sinh Viên Giải tích 90 phút 8 câu hỏi 23 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 2 cho các nhà kinh tế - Giải tích (Đề số 03)

Sinh Viên Giải tích 90 phút 8 câu hỏi 23 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 2 cho các nhà kinh tế - Giải tích (Đề số 02)

Sinh Viên Giải tích 90 phút 7 câu hỏi 27 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học


Thi Online - Giải toán tam giác, tứ diện trong không gian Oxyz nâng cao

Lớp 12 Toán Học 90 phút 0 câu hỏi 116 lượt thi Đề thi theo khóa học

Thi online - Thể tích khối chóp cụt

Lớp 12 Toán Học 45 phút 7 câu hỏi 344 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi online - [XMAX2020] - Rèn luyện nâng cao thể tích khối đa diện (Đề số 01)

Lớp 12 Toán Học 90 phút 11 câu hỏi 89 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - [XMAX2020] - Giải toán hình không gian bằng lập hệ trục toạ độ Oxyz

Lớp 12 Toán Học 90 phút 48 câu hỏi 111 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa họcĐề [Xmin2020] số 004 Đề kiểm tra năng lực giáo viên trường Yên Phong 1 - Bắc Ninh

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 233 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học