Đề [Xmin2020] số 003 Thi thử THPTQG 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Thái Bình

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 484 lượt thi Có pdf Thi thử

Đề [Xmin2020] số 002 Kiểm tra định kỳ lần 1 năm học 2019-2020 trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 438 lượt thi Có pdf Thi thử

Thi Online - [XMAX2020] - Công thức tính nhanh diện tích hình phẳng

Lớp 12 Toán Học 90 phút 27 câu hỏi 332 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - [XMAX2020] - Công thức tính nhanh diện tích hình phẳng

Lớp 12 Toán Học 90 phút 27 câu hỏi 332 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 05)

Lớp 12 Toán Học 90 phút 52 câu hỏi 514 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 05)

Lớp 12 Toán Học 90 phút 52 câu hỏi 514 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Đề tổng ôn tập chương Hàm số và đồ thị hàm số (Đề số 04)

Lớp 12 Toán Học 45 phút 25 câu hỏi 692 lượt thi Có pdf Thi thử

Thi Online – Phép nhân véctơ với một số

Lớp 10 Toán Học 60 phút 30 câu hỏi 19 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online – Tổng và hiệu của hai véctơ

Lớp 10 Toán Học 60 phút 30 câu hỏi 27 lượt thi Có pdf Thi thử

Thi Online – So sánh tỷ số thể tích khối đa diện bằng công thức (Đề số 01)

Lớp 12 Toán Học 90 phút 37 câu hỏi 492 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 12)

Sinh Viên Đại số tuyến tính 90 phút 3 câu hỏi 32 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Mô hình cân bằng thị trường và cân bằng kinh tế vĩ mô

Sinh Viên Đại số tuyến tính 90 phút 2 câu hỏi 46 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học