Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Toán Học Và Tuổi Trẻ

Đã thi tuyển vào trường: BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )

Với số điểm: 26.50

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) A00 9.00 9.00 8.00 0.50 26.50
YDS - Đại Học Y Dược TPHCM B00 8.20 9.50 9.00 0.25 26.95