Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Chú Bé Ngốc Nghếch

Đã thi tuyển vào trường: DYH - Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự

Với số điểm: 27.10

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DYH - Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự B00 8.60 8.75 9.25 0.50 27.10