Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Đỗ Ngọc Anh

Đã thi tuyển vào trường: YDS - Đại Học Y Dược TPHCM

Với số điểm: 26.00

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YDS - Đại Học Y Dược TPHCM B00 9.00 9.00 6.75 1.25 26.00
NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) A01 7.40 8.00 8.40 0.25 24.05