Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Đoàn Ngọc Tuấn

Đã thi tuyển vào trường: ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân

Với số điểm: 26.35

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DYH - Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự A00 8.60 8.25 8.75 0.50 26.10
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân A00 8.60 8.25 8.75 0.75 26.35