Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên


Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên:
+ Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức c(t) = t/(t^2 + 1) (mg / L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?
+ Gọi d là đường thẳng đi qua A(2;0) có hệ số góc m (m > 0) cắt đồ thị (C): y = -x^3 + 6x^2 – 9x + 2 tại ba điểm phân biệt A, B, C. Gọi B’, C’ lần lượt là hình chiếu vuông góc của B, C lên trục tung. Biết rằng hình thang BB’C’C có diện tích bằng 8, giá trị của m thuộc khoảng nào sau đây?
+ Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có 3 đỉnh trùng với 3 trong số 18 đỉnh của đa giác đã cho. Chọn 1 tam giác trong tập hợp X. Xác suất để tam giác được chọn là tam giác cân bằng?

>>Xem thêm Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 có lời giải chi tiết

Đề thi này được Vted sưu tầm biên soạn lại và thực hiện lời giải chi tiết tại đây

CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐỀ THI ĐÃ PHÁT HÀNH TẠI KHOÁ LUYỆN ĐỀ XMIN 2021

[XMIN 2021] SỐ 01 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

[XMIN 2021] SỐ 02 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I LỚP 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU TỈNH AN GIANG

[XMIN 2021] SỐ 03 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I LỚP 12 TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ TỈNH NAM ĐỊNH

[XMIN 2021] SỐ 04 - Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Hưng Đạo tỉnh Nam Định

[XMIN 2021] SỐ 05 - Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THCS&THPT Long Thạnh tỉnh Kiên Giang

[XMIN 2021] SỐ 06 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG 2021 lần 1 môn Toán trường THPT Kinh Môn tỉnh Hải Dương

[XMIN 2021] SỐ 07 - Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên

[Xmin2021] số 008 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh)

[Xmin2021] số 009 Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 12 năm 2020-2021 trường THPT Quế Võ 1 (Bắc Ninh)

[XMIN 2021] SỐ 010 Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

Xem tất cả