Đề khảo sát cuối học kì 1 năm học 2019 - 2020 Môn Toán Trường THPT chuyên ĐH Vinh

5804 0 Đã đăng 2020-01-13 18:12:25 Tài liệu môn Toán - vted.vn


Đề khảo sát cuối học kì 1 năm học 2019 - 2020 Môn Toán Trường THPT chuyên ĐH Vinh

Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 có lời giải chi tiết

Đề thi này sẽ được Vted cập nhật thi online và giải chi tiết toàn bộ 50 câu hỏi của đề thi tại khoá Luyện đề XMIN 2020. Link đăng kí khoá học: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2020-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh888061951.html


Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập