Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020, trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng môn Toán đối với học sinh khối 12 giai đoạn cuối học kì 1 năm học 2020 – 2021.

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 251, 252, 253, 254.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi O và K lần lượt là trung điểm của AC và SB. Kí hiệu d(Q, (XYZ)) là khoảng cách từ điểm Q đến mặt phẳng (XYZ). Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. d(K, (S AD)) = 1/2.d(C, (S AD)). B. d(K, (SCD)) = d(O, (SCD)).
C. d(K, (S AD)) = 2.d(B, (S AD)). D. d(K, (S AD)) = d(O, (S AD)).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Cạnh SA = 2a và vuông góc với mặt đáy. Các cạnh SB và SD tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. Tính theo a thể tích khối chóp S.BCD biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD là a√6/3.
+ Cho hàm số y = f(x) = x3 + ax2 + bx + c (với a, b, c là các số thực) đạt cực tiểu bằng −3 tại điểm x = 1 và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2. Tính H = 3a + b − c.

Xem tất cả