Đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai


Đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian cán bộ coi thi phát đề), thí sinh được phép sử dụng máy tính cầm tay nhưng không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

>> Xem thêm Đề thi học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Hưng Yên

Xem tất cả