Giải chi tiết Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường THPT Hà Trung – Thanh Hóa


Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 có lời giải chi tiết

Đề thi này sẽ được Vted cập nhật thi online và giải chi tiết toàn bộ 50 câu hỏi của đề thi tại khoá Luyện đề XMIN 2020. Link đăng kí khoá học: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2020-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh888061951.html

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường THPT Hà Trung – Thanh Hóa:
+ Cho hàm số y = (2x + 2019)/(|x| + 1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang và có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng x = -1. B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2, y = -2 và không có tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang và có đúng hai tiệm cận đứng. D. Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2 và không có tiệm cận đứng.
+ Một bình để chứa Oxy sử dụng trong công nghiệp và trong y tế được thiết kế gồm hình trụ và nửa hình cầu với thông số như hình vẽ. Thể tích V của hình này là bao nhiêu?


+ Người ta cắt một tờ giấy hình vuông có cạnh bằng căn 2 để gấp thành một hình chóp tứ giác đều sao cho bốn đỉnh của hình vuông dán lại thành đỉnh của hình chóp. Tính cạnh đáy của khối chóp để thể tích của nó lớn nhất.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của AB và AC. Khi đó tỉ số thể tích của khối tứ diện ABC’D’ và khối tứ diện ABCD bằng?
+ Xét các mệnh đề sau trong không gian hỏi mệnh đề nào sai?
A. Mắt phẳng (P) và đường thẳng a không nằm trên (P) cùng vuông góc với đường thẳng b song song với nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 mặt phẳng thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. D. Hai mắt phẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song với nhau.

GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU HỎI KHÓ CỦA Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường THPT Hà Trung – Thanh Hóa

Xem tất cả