Quy định thi online tại vted


Quy định thi:

• Các em nhấn vào Làm đề thi để làm tại website và tải về đề thi bản in pdf.

• Mỗi đề thi các em được làm tại website một lượt duy nhất.

• Mỗi đề thi các em được xem lại đáp án chi tiết từng câu hỏi của đề 10 lượt. 

• Các bạn xem đáp án vượt quá 10 lượt, chúng tôi có cung cấp thêm chức năng Mua thêm lượt xem đề thi. 

• Màn hình Thông báo Mua thêm lượt xem đề thi:

>>Ví dụ: Khi bạn vượt quá 10 lượt xem đáp án đề thi online - Vận dụng điều kiện cần và đủ để hàm phân thức bậc hai/bậc nhất - Khoá PRO X, bạn sẽ gặp thông báo sau: 

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

Xem tất cả