[Vted.vn] - Tổng hợp đề thi học phần Toán cao cấp cho các nhà kinh tế Đại số tuyến tính có lời giải chi tiết

752 0 Đã đăng 2018-12-05 08:39:27 Tài liệu môn Toán - vted.vn


Bài viết này Vted Tổng hợp đề thi học phần Toán cao cấp cho các nhà kinh tế Đại số tuyến tính có lời giải chi tiết 

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 01)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 02)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 03)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 04)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 05)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 06)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 07)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 08)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 09)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 010)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết

Đề thi kết thúc học phần Toán cao cấp 1 cho các nhà kinh tế - Đại số tuyến tính (Đề số 011)

Link tải đề bản PDF

Link vào thi và xem lời giải chi tiết


Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập