[XMIN 2021] SỐ 15 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán lớp 12 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Tp. Đà Nẵng


Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đà Nẵng mã đề 123 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

+ Cho khối tứ diện ABCD và gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó, mặt phẳng (P) chứa đường cạnh CM, song song với BD chia khối tứ diện ABCD thành:
A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác. B. Một khối tứ diện và một khối lăng trụ.
C. Hai khối chóp tứ giác. D. Hai khối tứ diện.
+ Cho hàm số bậc bốn y = f(x) và hàm số bậc hai y = g(x) có đồ thị cắt nhau tại điểm x0 như hình vẽ bên, trong đó đường đậm hơn là đồ thị của hàm số y = f(x). Xét hàm số h(x) = f(x).g(x). Tìm mệnh đề đúng.
+ Người ta cần xây một hồ chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp, cao 1,5m và chiều dài gấp đôi chiều rộng (minh họa như hình vẽ bên). Nếu tổng diện tích bốn mặt xung quanh của hồ là 18m2 thì dung tích của hồ là?

>>Xem thêm Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 có lời giải chi tiết

>>Xem thêm Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 có lời giải chi tiết

Xem tất cả