[XMIN 2021] SỐ 18 - Đề thi học kỳ 1 Toán lớp 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Đình Phùng Tp. Hà Nội


Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội mã đề 101 gồm có 05 trang, đề gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104.

>>Xem thêm Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 có lời giải chi tiết

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội:
+ Cho khối chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, AC = 2; AB = 1. Tam giác SAC nhọn. Gọi I là trung điểm AC, biết SI ⊥ (ABC) và diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng 25pi/4. Gọi S1; S2 lần lượt là diện tích các mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI và SBCI. Khi đó tổng S1 + S2 bằng?
+ Cho đường thẳng d, xét đường thẳng l cắt đường thẳng d tại O tạo thành góc a (0 < a < 90). Khi l quay quanh d ta được:
A. một mặt nón tròn xoay. B. một hình nón tròn xoay.
C. một hình trụ tròn xoay. D. một mặt trụ tròn xoay.
+ Cắt mặt cầu (S) bằng một mặt phẳng cách tâm một khoảng bằng 4cm ta được một thiết diện là đường tròn có bán kính bằng 3cm. Bán kính của mặt cầu (S) bằng?

>>Xem thêm Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 có lời giải chi tiết

Xem tất cả