[XMIN 2021] SỐ 21 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh


[XMIN 2021] SỐ 21 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh gồm 4 trang và 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Nội dung đề thi như ảnh đính kèm dưới đây:

Thầy cảm ơn bạn Ng Thanh Bình đã gửi đề thi.

XEM VÀ TẢI ĐỀ PDF

 

Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh sẽ được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

>>Xem thêm Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 có lời giải chi tiết

Xem tất cả