[Xmin 2021] số 26 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Kon Tum


Sáng thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2020, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng môn Toán 12 giai đoạn cuối học kì 1 năm học 2020 – 2021. Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Kon Tum được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = -x3 + 3×2 – mx có hai điểm cực trị và đồng thời nghịch biến trên khoảng (-vc;0). Số phần tử của S là?
+  Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Gọi M là trung điểm SD (tham khảo hình bên). Thể tích khối tứ diện MBCD bằng?
+ Cho khối chóp S.ABC có AB = 2, AC = 3 và BAC = 120°; SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB và SC. Góc giữa mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (AMN) bằng 30° (tham khảo hình bên). Thể tích của khối chóp đã cho?

 Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Kon Tum sẽ được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

Xem tất cả