[XMIN 2021] SỐ 31 - Đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM


Đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM dành cho học sinh lớp 12 ban A và ban B, đề gồm 07 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Các điểm M, N, P, Q lần lượt trên các cạnh SA, SB, SC, SD thỏa SM/SA = 1/2, SN/SB = 1/3, SP/SC = 1/4, SQ/SD = 1/5. Biết thể tích khối chóp S.ABCD là V, thể tích khối tứ diện MNPQ là?
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng K. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Nếu f'(x) >= 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
B. Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
C. Nếu f'(x) < 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
D. Nếu f'(x) =< 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
+ Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng 5 và bán kính đáy bằng 3. Một mặt cầu (S) tiếp xúc với đáy và tiếp xúc với tất cả đường sinh của khối nón. Diện tích mặt cầu bằng?

Đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM sẽ được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI PDF

Xem tất cả