[XMIN 2021] SỐ 34 - Đề khảo sát chất lượng lần 2 năm học 2020 – 2021 trường THPT Chuyên Thái Bình


[XMIN 2021] SỐ 34 - Đề khảo sát chất lượng lần 2 năm học 2020 – 2021 trường THPT Chuyên Thái Bình được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

+ Ông An muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật, phần nắp trên ông để trống một ô có diện tích bằng 20% diện tích của đáy bể. Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, bể có thể tích chứa tối đa 10m3 nước và giá tiền thuê nhân công là 500000 đồng / m2. Số tiền ít nhất mà ông phải trả cho nhân công gần nhất với đáp án nào dưới đây?
+ Cho hai khối cầu đồng tâm có bán kính là 1 và 4. Xét hình chóp S.A1A2A3A4A5A6 có đỉnh S thuộc mặt cầu nhỏ và các đỉnh Ai (i = 1..6) thuộc mặt cầu lớn. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp S.A1A2A3A4A5A6.
+ Một nhóm học sinh trường THPT chuyên Thái Bình có 8 học sinh nữ và 4 học sinh nam. Xếp ngẫu nhiên nhóm học sinh này thành một hàng dọc. Tính xác suất sao cho không có hai bạn nam nào đứng cạnh nhau.

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI PDF Đề khảo sát chất lượng lần 2 năm học 2020 – 2021 trường THPT Chuyên Thái Bình

Xem tất cả