[XMIN 2021] SỐ 38 - Đề KSCL Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa


[XMIN 2021] SỐ 38 - Đề KSCL Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI PDF KSCL Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa

Câu hỏi số 43 của đề thi các em tham khảo tại đây: Có bao nhiêu tứ giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác nhưng không có cạnh nào là cạnh của đa giác

Xem tất cả